wtorek, 28 sierpnia 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.9

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Polska większa o 1643 ha

W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha informuje GUS. Jest to wynikiem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 183). Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w wyniku obliczeń dokonanych na podstawie tego dokumentu, wzrosła o 1 159 ha powierzchnia woj. pomorskiego (w jego obrębie powiatów: puckiego o 904 ha i nowodworskiego o 255 ha) oraz o 484 ha woj.
zachodniopomorskiego (miasta na prawach powiatu Świnoujście). W odniesieniu do szczebla gminnego przyrost powierzchni dotyczy następujących jednostek w woj. pomorskim: Hel (123 ha), Jastarnia (218 ha), Krokowa (266 ha) i Władysłwowo (297 ha) w pow. puckim, Krynica Morska w pow. nowodworskim (255 ha) oraz w woj. zachodniopomorskim – wspomniana wyżej gmina miejska Świnoujście. Przyrost powierzchni wymienionych jednostek rzutował jednocześnie na wzrost powierzchni miast w Polsce o 1 045 ha i terenów wiejskich o 598 ha."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

środa, 22 sierpnia 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.8 - Klimatologia

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Republika Peru położona jest w strefie klimatu równikowego i podrównikowego. Sąsiedztwo  Oceanu Spokojnego, obecność rozległych, wysokich Andów oraz lasów równikowych powodują, że terytorium Peru jest zróżnicowane klimatycznie i ukazuje spektrum astrefowych czynników klimatotwórczych.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce, Elżbieta Pryłowska-Nowak, Geografia w szkole 2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/