poniedziałek, 24 września 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.11 - Lesistość Polski

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Gospodarka Leśna

Punktem docelowym Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości jest osiągnięcie takiego areału terenów zalesionych, który ma zapewnić równowagę między ekologicznymi funkcjami lasu a jego wykorzystaniem gospodarczym, przy jednoczesnym zachowaniu proporcji w stosunku do powierzchni obszarów rolniczych. Za optymalną uznaje się lesistość na poziomie 1/3 powierzchni
kraju, którą Polska ma w planie osiągnąć do 2050 r."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

środa, 19 września 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.10

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Cała Polska jedną specjalną strefą ekonomiczną

W końcu lipca 2018 cała polska stała się specjalną strefą ekonomiczną. Weszła w życie ustawa, której przepisy umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Realizację ustawy koordynuje resort przedsiębiorczości i technologii. Szczególne ułatwienia podatkowe będą dotyczyć
małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych które lokalizowane są w powiatach o wysokiej stopie bezrobocia i upadających gospodarczo miastach. Preferowane będą inwestycje, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek. Firmy mogą liczyć na wsparcie w eksporcie."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

wtorek, 4 września 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.9

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Najniższa temperatura na Ziemi

Nowy rekord zimna wynosi -98 st. C. To wynik pomiarów satelitarnych, których dokonano w latach 2004-2016, a które opublikowane zostały przez naukowców z USA i Holandii. Takie mrozy panują na lodowcowej wyżynie Antarktydy Wschodniej. Według danych sprzed pięciu lat, temperatura
na tym obszarze była wyższa o 5 st. C, wynosiła -93 st. C. Pomiary naziemne, jakich dokonano w 1983 roku na rosyjskiej stacji „Wostok”, wykazały -89,2 st. C."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/