czwartek, 16 stycznia 2020

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia -Klasyfikacja Państw Świata

  "Głosowanie przez Internet wydaje się możliwe do realizacji. W końcu da się już załatwić Online wiele rzeczy, jak i przesyłać bezpiecznie w Sieci wrażliwe dane po ich zaszyfrowaniu. Ponadto istnieją procedury kryptograficzne, zwane kodowaniem end-to--end, które zdają się zapewniać, że wybór dokonany przez obywatela zostanie zarejestrowany zgodnie z jego intencją, każdy głos policzony, a w ostatecznym wyniku otrzyma się liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. A wygoda takiej formy głosowania może sprzyjać wyższej frekwencji wyborczej.

I gdzież lepiej przetestować internetowe glosowanie, jak nie w Szwajcarii, gdzie ludzie chętnie i często biorą udział w głosowaniach? Pomimo iż Szwajcaria ma parlament w tradycyjnym sensie, wiele istotnych decyzji podejmowanych jest bezpośrednio przez jej mieszkańców. Jak można się spodziewać, oznacza to, że obywatele często udają się do urn. W samym 2018 roku w Szwajcarii przeprowadzono 10 różnych referendów na rozmaite tematy.
"

Źródło : Świat nauki 07/2019
Więcej takich zagadnień omówisz na naszym kursie maturalnym :

czwartek, 7 listopada 2019

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia - Zanieczyszczenia powietrza

  "Charakterystyczną formę występowania zanieczyszczeń powietrza stanowi smog - mieszanina aktywnych zanieczyszczeń antropogenicznych, współwystępujących z naturalnymi składnikami powietrza i tworzących w sprzyjających warunkach meteorologicznych toksyczne związki chemiczne o znacznym stężeniu.

  Smog - nazwa mieszaniny zanieczyszczeń atmosferycznych (ang. fog intensified by smoke - mgła wzmocniona przez dym).

  Wyróżnia się smog kwaśny, nazywany także przemysłowym lub smogiem londyńskim, oraz smog fotochemiczny, nazywany także smogiem Los Angeles. Tylko pierwszy z nich, w sensie terminologicznym, ściśle odpowiada pojęciu smogu - rzeczywiście składa się z mgły. Zajmiemy się najpierw smogiem właściwym - londyńskim. Słynna londyńska mgła zawierała znaczne ilości sadzy (niespalonego węgla z węglowodorami) oraz związków siarki, które rozpuszczając się w wodzie zawartej we mgle tworzą siarczany, wskutek czego pH takiej mgły spada, wskazując na odczyn silnie kwasowy."

Źródło : Kożuchowski 2005, Klimatologia i meteorologia

Więcej takich zagadnień omówisz na naszym kursie maturalnym :

czwartek, 3 października 2019

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia - Endogenika

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

środa, 4 września 2019

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia - Trzęsienia Ziemi

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Geolodzy uzupełnili tajemniczą lukę w zapisie trzęsień ziemi w Nepalu

To jak kraksa samochodowa oglądana w zwolnionym tempie - subkontynent indyjski uderza w Eurazję. To za sprawą tej kolizji zachodzącej wzdłuż Wielkiego Uskoku Himalajskiego następuje wypiętrzanie Himalajów. W kwietniu 2015 roku te same siły doprowadziły w Nepalu do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8. Wstrząs Gorkha, jak go nazwano, zniszczył wiele miejscowości, w tym część stolicy kraju Kathmandu; zginęły tysiące ludzi.

W Nepalu trzęsienia ziemi nie są niczym nowym, jednak w zachodniej części kraju tak silnych trzęsień nie notowano od 1505 roku. Taka „sejsmiczna przerwa” nie zwiastuje niczego dobrego: jeśli naprężenia powstające w skałach po obu stronach uskoku tektonicznego nie są w miarę często rozładowywane, kumulują się, co może się skończyć bardzo silnym, potencjalnie katastrofalnym wstrząsem. „Przerwa trwająca ponad 500 lat oznacza, że w skałach mogło się zebrać mnóstwo energii” - mówi Zakaria Ghazoui, geolog z Institut des Sciences de la Terre w Grenoble. Nagłe uwolnienie się tej energii mogłoby obrócić w perzynę miasto Pokhara, największe w tej części kraju.

Aby sprawdzić, czy taka przerwa sejsmiczna istnieje w tym przypadku, Ghazoui i towarzyszący mu badacze wybrali się nad jezioro Rara znajdujące się w Himalajach w zachodniej części Nepalu. Z dna zbiornika wydobyli rdzenie z uwarstwionymi osadami jeziornymi. Spodziewali się, że w tych osadach zachował się zapis dawnych trzęsień ziemi, podczas których może dochodzić do powstawania podwodnych osuwisk. Wtedy zamiast regularnych warstewek w rdzeniu pojawiają się miejsca „silnie zaburzonego sedymentu” - tłumaczy Ghazoui.

Zespół znalazł w rdzeniu ślady po co najmniej ośmiu osuwiskach, które wystąpiły od 1505 roku i odpowiadały umiarkowanym i silnym trzęsieniom. „Mieliśmy nadzieję, że uda nam się potwierdzić trzęsienie z 1505 roku, a tu czekała nas niespodzianka, bo odkryliśmy wiele innych, późniejszych osuwisk" - mówi Ghazoui. To oznacza, że naprężenia w tym fragmencie uskoku mogą nie być tak duże, jak uważano. "


Źródło : Scientific American, nr 07/2019

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/