wtorek, 4 grudnia 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - J. polski - Walka o wolność

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Choć może trudno w to uwierzyć, pierwszej rocznicy odrodzenia Rzeczpospolitej nie obchodzono szczególnie hucznie. Bynajmniej nie dlatego, że Polacy nie cieszyli się z odzyskania swojego kraju. Wojna z bolszewikami trwała wówczas w najlepsze, więc zwyczajnie nie było sprzyjających warunków do świętowania. Już w 1920 roku zorganizowano natomiast uroczyste obchody o charakterze wojskowym, ale nie 11, a 14 listopada - wtedy przypadała najbliższa niedziela
(reguła ta obowiązywała przez następnych kilkanaście lat). Range święta państwowego przyznano tej dacie dopiero w 1937 roku, a i to nie na długo, bo wkrótce nastąpiła okupacja niemiecka, a po niej rządy komunistów, według których rocznica odrodzenia Polski to 22 lipca - dzień ogłoszenia Manifestu PKWN. Jako święto 11 listopada oficjalnie powrócił dopiero w 1989 roku."

Źródło : Świat wiedzy Historia 2018 Listopad/Grudzień

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

wtorek, 20 listopada 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.15 - Poszukiwania nowej Ziemi

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Ten nowy świat jest tak dziwny, że uznanym astronomom uniwersyteckim z trudem przychodzi zaakceptowanie jego istnienia - nie ma bowiem teoretycznego wyjaśnienia na to, jak mogą powstawać planety szarpane potężnym oddziaływaniem grawitacyjnym aż czterech gwiazd. Pod jego
wpływem powinny się rozpadać na kawałki zamiast skupiać. Ale tylko teoretycznie. Wciąż nie wiemy nic o pochodzeniu planety Kepler-64b (wszystkie obiekty znalezione dzięki danym z teleskopu kosmicznego Kepler są numerowane według kolejności). - Odkrywanie takich systemów zmusza nas do całkowitego zrewidowania istniejących dotąd modeli - wyjaśnia astronomka dr Megan Schwamb z Uniwersytetu Yale w USA."

Źródło : Świat wiedzy, 07/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

czwartek, 8 listopada 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.14 - Zmiany klimatu

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Ekosystemy, gospodarka i reakcje organizmu człowieka podlegają nieustannym
oddziaływaniom środowiska atmosferycznego, przystosowując się do panującego klimatu. Adaptacja ta może być zaburzona zmianami warunków klimatycznych. Prowadzą one zazwyczaj do radykalnej przebudowy ekosystemów. Biorąc pod uwagę znaczenie warunków klimatycznych dla życia na Ziemi, należy rozważyć możliwość wystąpienia istotnych zmian klimatu. Łączy się to z poznaniem przyczyn, charakteru, historii i perspektyw zmian klimatycznych. Zagadnienia te stały się przedmiotem intensywnych badań pod koniec XX w. w związku z prawdopodobnym udziałem człowieka w kształtowaniu globalnego klimatu."

Źródło: Kożuchowski 2005, Meteorologia i klimatologia

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

wtorek, 30 października 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.13 - Morze Bałtyckie

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Przed nastaniem zlodowacenia północnopolskiego Bałtyk nie stanowił osobnego akwenu, lecz tworzył w obrębie jednego szelfu z Morzem Północnym i Białym tzw. Morze Eemskie.
Dopiero po ustąpieniu lądolodu vistuliańskiego z północnej części Polski ok. 15,5 tys. lat temu było możliwe ukształtowanie się Morza Bałtyckiego w jego obecnej formie – stąd należy
ono do najmłodszych mórz na świecie. W czasie recesji ostatniego zlodowacenia przed czołem lądolodu funkcjonowało Jezioro Lodowe. Jego poziom był ok. 20 m niższy niż obecnie,
natomiast linia brzegowa znajdowała się do 60 km na północ w􀁢stosunku do współczesnych wybrzeży Polski."

Źródło: Krzysztof Trojan, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

wtorek, 23 października 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.13 - Turystyka

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Polska coraz popularniejsza

Liczba przyjazdów zagranicznych do Polski rośnie z roku na rok, a ostatni 2017 okazał się pod tym
względem rekordowy dla polskiej turystyki. W tym okresie nasz kraj odwiedziło 18,3 mln turystów z zagranicy. Ich liczba zwiększyła się o 4,5 proc. w porównaniu z rokiem 2016. A warto podkreślić, że już tamten wynik był wyśrubowany przed dwie duże imprezy. Polska w 2016 r. była gospodarzem Światowych Dni Młodzieży oraz Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej. Zainteresowanie naszym
krajem jednak nie słabnie. Głównym celem przyjazdów obcokrajowców do Polski, podobnie jak w roku poprzednim, były cele turystyczne, odwiedziny krewnych i znajomych i w dalszej kolejności
podróże służbowe. Wśród zagranicznych turystów dominowali Niemcy (6,5 mln osób, wzrost
o 3,4%), Ukraińcy (1,36 mln osób, wzrost o 7,4 proc.), Rosjanie (876 tys. osób, wzrost o 9,4 proc.)
oraz mieszkańcy Wielkiej Brytanii (851 tys. osób, wzrost o 6,9 proc.)."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

środa, 17 października 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.12 - Lesistość cz.2

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Obecnie w ramach zalesień sadzi się w Polsce 0,5 miliarda drzew rocznie, a zatem pod względem ilościowym więcej drzew przybywa niż jest wycinanych. Nie oznacza to jednak, że wspomniany
program przebiega bez trudności. Dynamika programu zalesień uległa znacznemu zahamowaniu, zwłaszcza po 2004 r., a główną tego przyczyną jest niespójność między dążeniem do wzrostu lesistości a rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich. Dla prywatnych właścicieli lasów, bardziej korzystne są obecnie dopłaty do bezpośredniej działalności rolnej – tym bardziej, że w zdecydowanej większości grunty te należą właśnie do rolników. Jednocześnie zaniechano dofinansowań dla zalesień na niektórych obszarach (m.in. w obrębie sieci NATURA 2000), a braki w koordynacji działań, uwzględnianiu zalesień w planowaniu przestrzennym czy ograniczeniu przekazywania nowych
gruntów pod zalesienie, potęgują wspomniany wyżej problem. Zmiany te sprawiają, że przy obecnym trendzie założone plany wzrostu lesistości Polski będą trudne do zrealizowania."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

środa, 10 października 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.12 - Geopolityka

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Nowe satelity Galileo

Kolejne cztery satelity Galileo zostały wystrzelone na orbitę z europejskiego portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Konstelacja liczy obecnie 26 satelitów, a cztery nowe sprawią, że globalny system nawigacji satelitarnej będzie dokładniejszy. Galileo to unijny globalny system nawigacji satelitarnej, będący cywilną alternatywą dla amerykańskiego Global Positioning System (GPS)
czy rosyjskiego GLONASS. Udostępnia bardzo dokładne informacje na temat położenia i czasu. Ma zapewnić UE niezależność od innych systemów nawigacji satelitarnej. Od grudnia 2016 r. Galileo oferuje usługi informowania o położeniu i czasie dla około 400 mln użytkowników. W porównaniu z GPS i GLONASS, z których obecnie korzystają, np. smartfony, Galileo jest dużo bardziej precyzyjny dzięki zegarom mierzącym czas z opóźnieniem jednej sekundy na kilka milionów lat. Dużą przewagą Galileo nad konkurencyjnymi systemami ma być również znacznie silniejszy sygnał. W 2020 r., kiedy Galileo osiągnie pełną moc operacyjną, satelitów ma być 30. Dzięki temu ma być to najbardziej precyzyjny system nawigacji satelitarnej na świecie i określać położenia z rekordową dokładnością 20 cm."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/