wtorek, 18 grudnia 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia - Antarktyka

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"DRUGA TWARZ ANTARKTYKI

Mroźny pancerz  o grubości dwóch kilometrów, minimalne opady, wiatry wiejące z prędkością do 300 km/h oraz nawet 100 stopni Celsjusza mrozu - niegościnna z pozoru Antarktyka daje schronienie tysiącom gatunków, i to na obszarze rozleglejszym od Australii. Niemal całkowicie zapomniany przez naturę kontynent podąża własną drogą. "

Źródło : Świat Wiedzy 01/2019

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

czwartek, 13 grudnia 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia - Geneza życia na Ziemi

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"ZA DUŻO WODY W OCEANIE

Od lat 70. XX w. wśród naukowców króluje przekonanie, że życie ewoluowało na dnie  prymitywnych oceanów. W 1977 r. natrafili bowiem na znajdujące się 3000 m pod powierzchnią wody kominy hydrotermalne. Ponieważ są one źródłem ciepła, energii chemicznej i cząsteczek organicznych, łatwo wyobrazić sobie, jak zamieniają się w jedyny w swoim rodzaju reaktor,
w którym w wyniku skomplikowanych reakcji chemicznych powstaje praprzodek wszystkich znanych nam obecnie form biologicznych. Nic dziwnego więc, że teoria ta przetrwała do dzisiaj i ma zwolenników wśród naukowców na całym świecie."

Źródło : Wiedza i Nauka 12/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

wtorek, 4 grudnia 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - J. polski - Walka o wolność

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Choć może trudno w to uwierzyć, pierwszej rocznicy odrodzenia Rzeczpospolitej nie obchodzono szczególnie hucznie. Bynajmniej nie dlatego, że Polacy nie cieszyli się z odzyskania swojego kraju. Wojna z bolszewikami trwała wówczas w najlepsze, więc zwyczajnie nie było sprzyjających warunków do świętowania. Już w 1920 roku zorganizowano natomiast uroczyste obchody o charakterze wojskowym, ale nie 11, a 14 listopada - wtedy przypadała najbliższa niedziela
(reguła ta obowiązywała przez następnych kilkanaście lat). Range święta państwowego przyznano tej dacie dopiero w 1937 roku, a i to nie na długo, bo wkrótce nastąpiła okupacja niemiecka, a po niej rządy komunistów, według których rocznica odrodzenia Polski to 22 lipca - dzień ogłoszenia Manifestu PKWN. Jako święto 11 listopada oficjalnie powrócił dopiero w 1989 roku."

Źródło : Świat wiedzy Historia 2018 Listopad/Grudzień

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

wtorek, 20 listopada 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.15 - Poszukiwania nowej Ziemi

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Ten nowy świat jest tak dziwny, że uznanym astronomom uniwersyteckim z trudem przychodzi zaakceptowanie jego istnienia - nie ma bowiem teoretycznego wyjaśnienia na to, jak mogą powstawać planety szarpane potężnym oddziaływaniem grawitacyjnym aż czterech gwiazd. Pod jego
wpływem powinny się rozpadać na kawałki zamiast skupiać. Ale tylko teoretycznie. Wciąż nie wiemy nic o pochodzeniu planety Kepler-64b (wszystkie obiekty znalezione dzięki danym z teleskopu kosmicznego Kepler są numerowane według kolejności). - Odkrywanie takich systemów zmusza nas do całkowitego zrewidowania istniejących dotąd modeli - wyjaśnia astronomka dr Megan Schwamb z Uniwersytetu Yale w USA."

Źródło : Świat wiedzy, 07/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

czwartek, 8 listopada 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.14 - Zmiany klimatu

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Ekosystemy, gospodarka i reakcje organizmu człowieka podlegają nieustannym
oddziaływaniom środowiska atmosferycznego, przystosowując się do panującego klimatu. Adaptacja ta może być zaburzona zmianami warunków klimatycznych. Prowadzą one zazwyczaj do radykalnej przebudowy ekosystemów. Biorąc pod uwagę znaczenie warunków klimatycznych dla życia na Ziemi, należy rozważyć możliwość wystąpienia istotnych zmian klimatu. Łączy się to z poznaniem przyczyn, charakteru, historii i perspektyw zmian klimatycznych. Zagadnienia te stały się przedmiotem intensywnych badań pod koniec XX w. w związku z prawdopodobnym udziałem człowieka w kształtowaniu globalnego klimatu."

Źródło: Kożuchowski 2005, Meteorologia i klimatologia

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

wtorek, 30 października 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.13 - Morze Bałtyckie

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Przed nastaniem zlodowacenia północnopolskiego Bałtyk nie stanowił osobnego akwenu, lecz tworzył w obrębie jednego szelfu z Morzem Północnym i Białym tzw. Morze Eemskie.
Dopiero po ustąpieniu lądolodu vistuliańskiego z północnej części Polski ok. 15,5 tys. lat temu było możliwe ukształtowanie się Morza Bałtyckiego w jego obecnej formie – stąd należy
ono do najmłodszych mórz na świecie. W czasie recesji ostatniego zlodowacenia przed czołem lądolodu funkcjonowało Jezioro Lodowe. Jego poziom był ok. 20 m niższy niż obecnie,
natomiast linia brzegowa znajdowała się do 60 km na północ w􀁢stosunku do współczesnych wybrzeży Polski."

Źródło: Krzysztof Trojan, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

wtorek, 23 października 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.13 - Turystyka

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Polska coraz popularniejsza

Liczba przyjazdów zagranicznych do Polski rośnie z roku na rok, a ostatni 2017 okazał się pod tym
względem rekordowy dla polskiej turystyki. W tym okresie nasz kraj odwiedziło 18,3 mln turystów z zagranicy. Ich liczba zwiększyła się o 4,5 proc. w porównaniu z rokiem 2016. A warto podkreślić, że już tamten wynik był wyśrubowany przed dwie duże imprezy. Polska w 2016 r. była gospodarzem Światowych Dni Młodzieży oraz Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej. Zainteresowanie naszym
krajem jednak nie słabnie. Głównym celem przyjazdów obcokrajowców do Polski, podobnie jak w roku poprzednim, były cele turystyczne, odwiedziny krewnych i znajomych i w dalszej kolejności
podróże służbowe. Wśród zagranicznych turystów dominowali Niemcy (6,5 mln osób, wzrost
o 3,4%), Ukraińcy (1,36 mln osób, wzrost o 7,4 proc.), Rosjanie (876 tys. osób, wzrost o 9,4 proc.)
oraz mieszkańcy Wielkiej Brytanii (851 tys. osób, wzrost o 6,9 proc.)."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

środa, 17 października 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.12 - Lesistość cz.2

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Obecnie w ramach zalesień sadzi się w Polsce 0,5 miliarda drzew rocznie, a zatem pod względem ilościowym więcej drzew przybywa niż jest wycinanych. Nie oznacza to jednak, że wspomniany
program przebiega bez trudności. Dynamika programu zalesień uległa znacznemu zahamowaniu, zwłaszcza po 2004 r., a główną tego przyczyną jest niespójność między dążeniem do wzrostu lesistości a rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich. Dla prywatnych właścicieli lasów, bardziej korzystne są obecnie dopłaty do bezpośredniej działalności rolnej – tym bardziej, że w zdecydowanej większości grunty te należą właśnie do rolników. Jednocześnie zaniechano dofinansowań dla zalesień na niektórych obszarach (m.in. w obrębie sieci NATURA 2000), a braki w koordynacji działań, uwzględnianiu zalesień w planowaniu przestrzennym czy ograniczeniu przekazywania nowych
gruntów pod zalesienie, potęgują wspomniany wyżej problem. Zmiany te sprawiają, że przy obecnym trendzie założone plany wzrostu lesistości Polski będą trudne do zrealizowania."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

środa, 10 października 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.12 - Geopolityka

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Nowe satelity Galileo

Kolejne cztery satelity Galileo zostały wystrzelone na orbitę z europejskiego portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Konstelacja liczy obecnie 26 satelitów, a cztery nowe sprawią, że globalny system nawigacji satelitarnej będzie dokładniejszy. Galileo to unijny globalny system nawigacji satelitarnej, będący cywilną alternatywą dla amerykańskiego Global Positioning System (GPS)
czy rosyjskiego GLONASS. Udostępnia bardzo dokładne informacje na temat położenia i czasu. Ma zapewnić UE niezależność od innych systemów nawigacji satelitarnej. Od grudnia 2016 r. Galileo oferuje usługi informowania o położeniu i czasie dla około 400 mln użytkowników. W porównaniu z GPS i GLONASS, z których obecnie korzystają, np. smartfony, Galileo jest dużo bardziej precyzyjny dzięki zegarom mierzącym czas z opóźnieniem jednej sekundy na kilka milionów lat. Dużą przewagą Galileo nad konkurencyjnymi systemami ma być również znacznie silniejszy sygnał. W 2020 r., kiedy Galileo osiągnie pełną moc operacyjną, satelitów ma być 30. Dzięki temu ma być to najbardziej precyzyjny system nawigacji satelitarnej na świecie i określać położenia z rekordową dokładnością 20 cm."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

wtorek, 2 października 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.12 - Geopolityka

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Zmiany w chińskiej polityce inwestycyjnej

W sytuacji wojny handlowej Chiny-USA i związanego z nią spadku chińskich inwestycji w tym kraju, rząd w Pekinie stara się tworzyć nowe rynki kapitałowe dla reszty świata. Jest to sposób na przyciągnięcie pieniędzy zagranicznych graczy, by po USA, mogli sfinansować chińskie plany perspektywiczne. Wtedy uniknie się konieczności sięgania po krajowe oszczędności. Taki m.in.
jest projekt graniczny „Jednego Pasa, Jednej Drogi”, czyli program pt. Nowy Jedwabny Szlak. Inwestowanie w ten projekt staje się korzystne, gdyż stwarza szansę na wejście na bardzo duży chiński rynek wewnętrzny Na tym tle należy postrzegać wysiłki Pekinu do tego, by stać się czołową
światową potęgą gospodarczą. Obecnie udział Chin w światowej gospodarce wynosi ok. 15 proc.
Kolejnym krokiem, który podejmują Chiny w obliczu narastającego sporu handlowego z USA, jest modyfikacja swojej polityki wobec inwestorów. Zmniejszono listę sektorów z ograniczeniami dla zagranicznych firm – została skrócona z 63 do 48 branż. Ograniczenia pozostaną m.in. w sektorze przetwarzania danych oraz w branży ropy naftowej i gazu – w tych dziedzinach zagraniczne firmy muszą wchodzić w spółki z lokalnymi partnerami, a górnictwo metali ziem rzadkich oraz przemysł tytoniowy pozostają dla nich niedostępne."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

poniedziałek, 24 września 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.11 - Lesistość Polski

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Gospodarka Leśna

Punktem docelowym Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości jest osiągnięcie takiego areału terenów zalesionych, który ma zapewnić równowagę między ekologicznymi funkcjami lasu a jego wykorzystaniem gospodarczym, przy jednoczesnym zachowaniu proporcji w stosunku do powierzchni obszarów rolniczych. Za optymalną uznaje się lesistość na poziomie 1/3 powierzchni
kraju, którą Polska ma w planie osiągnąć do 2050 r."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

środa, 19 września 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.10

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Cała Polska jedną specjalną strefą ekonomiczną

W końcu lipca 2018 cała polska stała się specjalną strefą ekonomiczną. Weszła w życie ustawa, której przepisy umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Realizację ustawy koordynuje resort przedsiębiorczości i technologii. Szczególne ułatwienia podatkowe będą dotyczyć
małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych które lokalizowane są w powiatach o wysokiej stopie bezrobocia i upadających gospodarczo miastach. Preferowane będą inwestycje, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek. Firmy mogą liczyć na wsparcie w eksporcie."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

wtorek, 4 września 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.9

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Najniższa temperatura na Ziemi

Nowy rekord zimna wynosi -98 st. C. To wynik pomiarów satelitarnych, których dokonano w latach 2004-2016, a które opublikowane zostały przez naukowców z USA i Holandii. Takie mrozy panują na lodowcowej wyżynie Antarktydy Wschodniej. Według danych sprzed pięciu lat, temperatura
na tym obszarze była wyższa o 5 st. C, wynosiła -93 st. C. Pomiary naziemne, jakich dokonano w 1983 roku na rosyjskiej stacji „Wostok”, wykazały -89,2 st. C."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

wtorek, 28 sierpnia 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.9

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Polska większa o 1643 ha

W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha informuje GUS. Jest to wynikiem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 183). Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w wyniku obliczeń dokonanych na podstawie tego dokumentu, wzrosła o 1 159 ha powierzchnia woj. pomorskiego (w jego obrębie powiatów: puckiego o 904 ha i nowodworskiego o 255 ha) oraz o 484 ha woj.
zachodniopomorskiego (miasta na prawach powiatu Świnoujście). W odniesieniu do szczebla gminnego przyrost powierzchni dotyczy następujących jednostek w woj. pomorskim: Hel (123 ha), Jastarnia (218 ha), Krokowa (266 ha) i Władysłwowo (297 ha) w pow. puckim, Krynica Morska w pow. nowodworskim (255 ha) oraz w woj. zachodniopomorskim – wspomniana wyżej gmina miejska Świnoujście. Przyrost powierzchni wymienionych jednostek rzutował jednocześnie na wzrost powierzchni miast w Polsce o 1 045 ha i terenów wiejskich o 598 ha."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

środa, 22 sierpnia 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.8 - Klimatologia

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Republika Peru położona jest w strefie klimatu równikowego i podrównikowego. Sąsiedztwo  Oceanu Spokojnego, obecność rozległych, wysokich Andów oraz lasów równikowych powodują, że terytorium Peru jest zróżnicowane klimatycznie i ukazuje spektrum astrefowych czynników klimatotwórczych.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce, Elżbieta Pryłowska-Nowak, Geografia w szkole 2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

poniedziałek, 23 lipca 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie - Geografia cz.8 - Urbanizacja

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

Na temat „dzikiego życia” w miastach prof. Maciej Luniak z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN mówił na międzynarodowej konferencji pt. „Ochrona różnorodności biologicznej w miastach”. Na spotkaniu prezentowano m.in. wyniki projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl i wymieniano doświadczenia w zakresie ochrony miejskiej przyrody. Jak tłumaczył prof. Luniak, określenie
„dzikie życie w miastach” dotyczy lokalnych populacji organizmów, obecnych w miastach bez wsparcia ze strony człowieka. Najłatwiej natknąć się na nie w parkach. „Dzikiego życia, o którym mówię, właściwie nie widać, bo ono żyje w koronach drzew, kryje się w wodach, jest schowane
w runie; bo są to submilimetrowe zwierzaki schowane w glebie” – tłumaczył naukowiec.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce, Anna Ślęzak, Geografia w szkole 2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

sobota, 21 lipca 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie - Geografia cz.7 - Ekologia

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

Chińskie rekordy ekologiczne

Wśród nich najbardziej zdumiewające są rekordy w zakresie ekologii, bo przecież kraj ten nie należy do najczystszych w tym zakresie. W 2016 roku Chiny zdobyły pierwsze miejsce na świecie pod względem produkcji energii słonecznej i sprzedaży samochodów elektrycznych. Zainstalowane na terenie kraju ogniwa fotowoltaiczne dają 77,42 GW energii. Pozwala to wytworzyć 66,2 miliarda kWh energii rocznie. To bardzo dużo, bo na przykład w Polsce powstało w 2015 roku zaledwie 164 707 GWh energii. Ekologia w coraz większym zakresie sięga także branży samochodowej. W 2016 roku auta elektryczne oraz hybrydy trafiły do 336 tys. klientów. Poza tym sprzedano 152 tys. elektrycznych samochodów dostawczych i 19 tys. dostawczych hybrydowych.

Źródło : Geografia w Szkole, Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Jan Kądziołka

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

środa, 11 lipca 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie - Geografia cz.6 - Gospodarka świata

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

Potęgi gospodarcze świata

Departament Handlu USA opublikował raport nt. największych gospodarek świata. Na czele znajdują się Stany Zjednoczone z 19,91 bilionami dolarów. Drugie są Chiny – 12,015 bln USD, trzecia jest Japonia – 4,872 bln USD, a czwarte Niemcy 3,685 bln USD. Piątą gospodarką jest Wielka Brytania
z 2,625 bln USD, ale gdyby brać pod uwagę stan Kalifornia, to właśnie on byłby piątą potęgą na świecie z 2.747 bln USD.

Źródło : Geografia w Szkole, Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Jan Kądziołka

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

piątek, 6 lipca 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie - Geografia cz.6 - Ekologia

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

Dzień Ziemi

Hasłem tegorocznego Dnia Ziemi, obchodzonego 22 kwietnia było „Zatrzymajmy zanieczyszczenie plastikiem”. Jak informuje WWF co roku do mórz i oceanów trafia 10 milionów ton plastiku, przez co rocznie ginie tam ponad milion ptaków i sto tysięcy morskich ssaków. Rocznie każdy mieszkaniec Europy i Ameryki Północnej generuje ok. 100 kg śmieci z plastiku, a według ekspertów ONZ za 4 lata może być to już nawet 140 kg. WWF informuje, że torba foliowa rozkłada się od 100 do 400 lat. Corocznie na światowy rynek wprowadza się od 500 miliardów do jednego biliona sztuk foliówek. A na polskie wysypiska trafia co roku 55 tysięcy ton foliówek. „Jak pokazują badania, aż 54 proc. gatunków morskich znajdujących się w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych IUCN, zostało dotkniętych problemem odpadów morskich” – poinformowano w komunikacie WWF. I tak na przykład żółwie zjadają torebki foliowe, myśląc, że mają do czynienia z meduzami, ptaki mylą cząstki plastiku z rybami, a albatrosy zjadają plastikowe nakrętki. Przyrodnicy zwracają też uwagę, że plastik trafia do przewodów pokarmowych zwierząt morskich, a te są zjadane przez kolejne zwierzęta w łańcuchu pokarmowym. A przez to zdarza się, że plastik obecny w wodzie, rybach, owocach morza trafia do przewodu pokarmowego człowieka.

Źródło : Geografia w Szkole, Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Jan Kądziołka

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

środa, 27 czerwca 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie - Geografia cz.5 - Ukształtowanie lądów

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

Nowe wyspy
W Arktyce w wyniku globalnego ocieplenia ubywa lodu. W związku z tym od połowy XX powstały tam aż 34 nowe wyspy o powierzchni większej niż 0,5 km2. Pokazali to polscy naukowcy analizując duńskie, norweskie, amerykańskie i kanadyjskie mapy i zdjęcia satelitarne wykonywane od 1972 r.
Okazało się, że najwięcej nowych wysp pojawiło się wokół Grenlandii: 22 przy jej zachodnich wybrzeżach, a 5 przy wschodnich. Wokół Ziemi Franciszka Józefa i Nowej Ziemi pojawiły się
po 3 wyspy, a jedna wyspa powstała w archipelagu Svalbard. Naukowcy z UJ w ramach swoich badań odbyli też dwie wyprawy na południowy półwysep Spitsbergenu – Sørkappland, czyli Ziemię Południowego Przylądka. „Ten półwysep jest połączony ze Spitsbergenem olbrzymimi lodowcami.
Jeśli te lodowce będą dalej topniały, to Sørkappland w ciągu kilkudziesięciu lat stanie się jedną z największych nowych wysp w Arktyce – będzie liczyć aż ponad 1000 km2” – mówi prof. Ziaja. Badacze śledzą, jak kurczą się dwa lodowce, a wydłużają się dwa fiordy, które ustanowią jedną cieśninę. Naukowiec tłumaczy, że jeśli doszłoby do oziębienia klimatu, lodowce się odbudują i nowe wyspy znów połączą się z lądem. Teraz jednak nigdzie w Arktyce do takiej sytuacji nie dochodzi.
Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie „Ambio”.

Źródło : Geografia w Szkole, Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Jan Kądziołka

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

wtorek, 12 czerwca 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie - Geografia cz.4 - Komunikacja

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

Przesmyk Kra najważniejszy na świecie
Rośnie potęga Chin na morzach. Chiny są już wielkim mocarstwem na lądzie, teraz przychodzi pora by stać się równie wielką potęgą morską. W ramach koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku utworzono już bazy morskie w ważnych strategicznie punktach wzdłuż wybrzeży południowej Azji, a to: nad Cieśniną Bab al Mandab (Dżibuti), Ormuz (Gwadar), na wybrzeżu Birmy (Kyaukpyu) i w Kambodży (Koh Rong New Port). Teraz rozpoczęto budowę ogromnej bazy na przesmyku Kra w Tajlandii. Przesmyk o szerokości 60 km znajduje się u nasady Półwyspu Malajskiego, pomiędzy Zatoką Tajlandzką a Morzem Andamańskim. W ukształtowaniu powierzchni przesmyku dominują wzgórza i niewysokie góry. Od dawna już istnieją projekty budowy kanału na przesmyku Kra, który połączy Ocean Indyjski z Spokojnym. Dotychczasowy szlak prowadzący na te oceany prowadzi przez nadmiernie zatłoczoną cieśninę Malakka. Chiny wykupiły od Tajlandii jedną piątą jej wybrzeża i budują tam port, kompleks rolniczy, przemysłowy i turystyczny oraz bazę marynarki wojennej.

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

czwartek, 7 czerwca 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie - Geografia cz.3 - Demografia

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

Miejsce, gdzie obowiązuje zakaz umierania

Takim miejscem, gdzie obowiązuje tak niezwykły zakaz, to norweska wieś Longyearbyen, najbardziej na północ wysunięta osada zamieszkana przez ludzi (2144 osoby), położona na wyspie należącej do archipelagu Svalbard. Średnia temperatura zimą wynosi tu -20 stopni Celsjusza,
ale często spada nawet do -50 stopni. Zakaz umierania to nie żart, to przepis prawny obowiązujący od 1950 roku. Wiąże się on z sytuacją klimatyczną regionu. Wieś leży na obszarze wiecznej zmarzliny. Ziemia jest prawie przez cały rok zamarznięta, a jedynie podczas krótkiego lata rozmarza do nieznacznej głębokości. Stale zamarznięta ziemia znajduje się już na głębokości, na której
zwykle dokonuje się pochówków. Lód sprawia, że ciała się nie rozkładają, a jednocześnie
konserwuje zarazki choroby, na którą umarł dany człowiek. Nawet po kilkudziesięciu
latach są one czynne. Zatem realizacja zakazu umierania na wyspie ma pełne uzasadnienie. Nie ma tu miejsca na dom spokojnej starości, a chore i stare osoby przewożone są do Oslo, gdzie spędzają
resztę życia i gdzie są potem chowane.

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

poniedziałek, 28 maja 2018

Wiedza przydatna na maturze - Geografia cz.2 - Zmiany środowiska geograficznego

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

Ekologiczne samochody
W Europie niemiecki Volkswagen i francuskie PSA mocno nagłaśniają swoje projekty motoryzacyjne
związane z samochodami o napędzie elektrycznym i hybrydowym. Także szwedzka marka
Volvo, należąca obecnie do chińskiego Geely Holding, poinformowała, że od 2019 roku wszystkie
nowe modele w jej ofercie będą stanowić hybrydy i samochody elektryczne. Takie działania stają się konieczne wobec proekologicznej postawy niektórych państw. Rządy Francji i Wielkiej Brytanii ogłosiły, że od roku 2040 zamierzają zakazać sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi.
Podobne plany mają też Indie i Chiny. Polska również uczestniczy w rewolucji motoryzacyjnej.
W niedalekiej przyszłości ma u nas powstać wielka fabryka pojazdów elektrycznych
w oparciu o zagraniczną licencję. Tymczasem już obecnie kraj nasz będzie znaczącym producentem
baterii do samochodów elektrycznych. Podpisano umowę na produkcję baterii litowych z koreańską
firmą LG Chem. Podobny projekt ma zrealizować firma SK Innovation, która zamierza dostarczać
baterie do Mercedesa. Nadążamy za światem w sferze teorii. Prezydent podpisał ustawę o elektromobilności, dzięki której w 2025 roku po polskich drogach jeździć będzie 1 mln aut na prąd.
W 2017 roku było 439 aut o napędzie wyłącznie elektrycznym. Rok wcześniej było tylko 108 sztuk.
W miastach samochody na prąd, gaz i wodór będą mogły wjeżdża do stref czystego transportu,
nie płacić za parkowanie i korzystać z buspasów.

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit :

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

wtorek, 22 maja 2018

Wiedza przydatna na maturze - Geografia cz.1 - Dzieje Ziemi

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

Polowanie na kły mamutów

Kły mamutów, podobnie jak kły słoni, stanowią przedmiot intratnego handlu. Na wiosnę
i w lecie, gdy topnieją śniegi, na daleką północ Syberii wyruszają zwabieni wizją bogactwa amatorzy,
zawodowcy i członkowie grup przestępczych. Mamuty pojawiły się tam pięć milionów lat
temu, a wyginęły pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. I choć żyło ich tam około 150 milionów,
to odnalezienie szczątków tych zwierząt nie należy do łatwych. Tym bardziej, że chodzi o ciosy
i czaszki dobrze zakonserwowane w ziemi. Wraz z ociepleniem klimatu szybko topnieje wieczna
zmarzlina i wyłania się coraz więcej kości. Z ich zbieraniem najlepiej radzą sobie zorganizowane
grupy. Od nich skupują je pośrednicy i sprzedają do zagranicznych muzeów i prywatnych kolekcji.
Najcenniejsze są idealnie zachowane ciosy mamutów. W Szanghaju czy Moskwie ceny 3-
4-metrowych okazów sięgają nawet miliona dolarów. Na kości mamuta stale jest popyt. Były one
zresztą wykorzystywane od dawna – w Chinach już od IV wieku p.n.e., a w Europie od początku
XVII wieku. Z ciosów wykonywano kule bilardowe, klawisze instrumentów, figury szachowe, różańce, tabakiery, wisiorki itp. Różnica między kością słoniową a mamucią jest niewielka, toteż przeciętny użytkownik nie potrafi na ogół jej dostrzec. Mają podobną barwę, teksturę, twardość, można w nich rytować i rzeźbić, ale tylko mamucie są ekologiczne, zgodne z duchem naszych czasów.

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit :

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

czwartek, 17 maja 2018

Zadania na kursach maturalnych cz.3 - Geografia

Na maturze 2017 z geografii pojawiło się następujące zadanie:Takie i inne zadania rozwiążesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit :

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

środa, 25 kwietnia 2018

Zadania na kursach maturalnych cz.2 - Geografia

Na maturze 2017 z geografii pojawiło się następujące zadanie:
Takie i inne zadania rozwiążesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit :

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

środa, 18 kwietnia 2018

Zadania na kursach maturalnych cz.1 - Geografia

Na maturze 2017 z geografii pojawiło się następujące zadanie:Takie i inne zadania rozwiążesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit :

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

wtorek, 20 marca 2018

Zadania na kursach maturalnych cz.2 - WOS

Na maturze 2017 z wiedzy o społeczeństwie pojawiło się następujące zadanie:Takie i inne zadania rozwiążesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit :

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

środa, 24 stycznia 2018

Zadania na kursach maturalnych cz.1 - WOS

Na maturze próbnej z wiedzy o społeczeństwie pojawiło się następujące zadanie:Takie i inne zadania rozwiążesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit :

Więcej na:

http://kursy-maturalne.eduprofit.pl/