wtorek, 30 października 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.13 - Morze Bałtyckie

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Przed nastaniem zlodowacenia północnopolskiego Bałtyk nie stanowił osobnego akwenu, lecz tworzył w obrębie jednego szelfu z Morzem Północnym i Białym tzw. Morze Eemskie.
Dopiero po ustąpieniu lądolodu vistuliańskiego z północnej części Polski ok. 15,5 tys. lat temu było możliwe ukształtowanie się Morza Bałtyckiego w jego obecnej formie – stąd należy
ono do najmłodszych mórz na świecie. W czasie recesji ostatniego zlodowacenia przed czołem lądolodu funkcjonowało Jezioro Lodowe. Jego poziom był ok. 20 m niższy niż obecnie,
natomiast linia brzegowa znajdowała się do 60 km na północ w􀁢stosunku do współczesnych wybrzeży Polski."

Źródło: Krzysztof Trojan, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

wtorek, 23 października 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.13 - Turystyka

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Polska coraz popularniejsza

Liczba przyjazdów zagranicznych do Polski rośnie z roku na rok, a ostatni 2017 okazał się pod tym
względem rekordowy dla polskiej turystyki. W tym okresie nasz kraj odwiedziło 18,3 mln turystów z zagranicy. Ich liczba zwiększyła się o 4,5 proc. w porównaniu z rokiem 2016. A warto podkreślić, że już tamten wynik był wyśrubowany przed dwie duże imprezy. Polska w 2016 r. była gospodarzem Światowych Dni Młodzieży oraz Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej. Zainteresowanie naszym
krajem jednak nie słabnie. Głównym celem przyjazdów obcokrajowców do Polski, podobnie jak w roku poprzednim, były cele turystyczne, odwiedziny krewnych i znajomych i w dalszej kolejności
podróże służbowe. Wśród zagranicznych turystów dominowali Niemcy (6,5 mln osób, wzrost
o 3,4%), Ukraińcy (1,36 mln osób, wzrost o 7,4 proc.), Rosjanie (876 tys. osób, wzrost o 9,4 proc.)
oraz mieszkańcy Wielkiej Brytanii (851 tys. osób, wzrost o 6,9 proc.)."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

środa, 17 października 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.12 - Lesistość cz.2

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Obecnie w ramach zalesień sadzi się w Polsce 0,5 miliarda drzew rocznie, a zatem pod względem ilościowym więcej drzew przybywa niż jest wycinanych. Nie oznacza to jednak, że wspomniany
program przebiega bez trudności. Dynamika programu zalesień uległa znacznemu zahamowaniu, zwłaszcza po 2004 r., a główną tego przyczyną jest niespójność między dążeniem do wzrostu lesistości a rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich. Dla prywatnych właścicieli lasów, bardziej korzystne są obecnie dopłaty do bezpośredniej działalności rolnej – tym bardziej, że w zdecydowanej większości grunty te należą właśnie do rolników. Jednocześnie zaniechano dofinansowań dla zalesień na niektórych obszarach (m.in. w obrębie sieci NATURA 2000), a braki w koordynacji działań, uwzględnianiu zalesień w planowaniu przestrzennym czy ograniczeniu przekazywania nowych
gruntów pod zalesienie, potęgują wspomniany wyżej problem. Zmiany te sprawiają, że przy obecnym trendzie założone plany wzrostu lesistości Polski będą trudne do zrealizowania."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

środa, 10 października 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.12 - Geopolityka

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Nowe satelity Galileo

Kolejne cztery satelity Galileo zostały wystrzelone na orbitę z europejskiego portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Konstelacja liczy obecnie 26 satelitów, a cztery nowe sprawią, że globalny system nawigacji satelitarnej będzie dokładniejszy. Galileo to unijny globalny system nawigacji satelitarnej, będący cywilną alternatywą dla amerykańskiego Global Positioning System (GPS)
czy rosyjskiego GLONASS. Udostępnia bardzo dokładne informacje na temat położenia i czasu. Ma zapewnić UE niezależność od innych systemów nawigacji satelitarnej. Od grudnia 2016 r. Galileo oferuje usługi informowania o położeniu i czasie dla około 400 mln użytkowników. W porównaniu z GPS i GLONASS, z których obecnie korzystają, np. smartfony, Galileo jest dużo bardziej precyzyjny dzięki zegarom mierzącym czas z opóźnieniem jednej sekundy na kilka milionów lat. Dużą przewagą Galileo nad konkurencyjnymi systemami ma być również znacznie silniejszy sygnał. W 2020 r., kiedy Galileo osiągnie pełną moc operacyjną, satelitów ma być 30. Dzięki temu ma być to najbardziej precyzyjny system nawigacji satelitarnej na świecie i określać położenia z rekordową dokładnością 20 cm."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

wtorek, 2 października 2018

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia cz.12 - Geopolityka

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Zmiany w chińskiej polityce inwestycyjnej

W sytuacji wojny handlowej Chiny-USA i związanego z nią spadku chińskich inwestycji w tym kraju, rząd w Pekinie stara się tworzyć nowe rynki kapitałowe dla reszty świata. Jest to sposób na przyciągnięcie pieniędzy zagranicznych graczy, by po USA, mogli sfinansować chińskie plany perspektywiczne. Wtedy uniknie się konieczności sięgania po krajowe oszczędności. Taki m.in.
jest projekt graniczny „Jednego Pasa, Jednej Drogi”, czyli program pt. Nowy Jedwabny Szlak. Inwestowanie w ten projekt staje się korzystne, gdyż stwarza szansę na wejście na bardzo duży chiński rynek wewnętrzny Na tym tle należy postrzegać wysiłki Pekinu do tego, by stać się czołową
światową potęgą gospodarczą. Obecnie udział Chin w światowej gospodarce wynosi ok. 15 proc.
Kolejnym krokiem, który podejmują Chiny w obliczu narastającego sporu handlowego z USA, jest modyfikacja swojej polityki wobec inwestorów. Zmniejszono listę sektorów z ograniczeniami dla zagranicznych firm – została skrócona z 63 do 48 branż. Ograniczenia pozostaną m.in. w sektorze przetwarzania danych oraz w branży ropy naftowej i gazu – w tych dziedzinach zagraniczne firmy muszą wchodzić w spółki z lokalnymi partnerami, a górnictwo metali ziem rzadkich oraz przemysł tytoniowy pozostają dla nich niedostępne."

Źródło: Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/