środa, 3 kwietnia 2019

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia - Typy genetyczne gór

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Typy genetyczne gór

Ze względu na sposób powstawania wyróżnia się góry fałdowe, góry zrębowe oraz góry wulkaniczne. Na niektórych obszarach występują wszystkie typy gór.

Góry fałdowe
Większość łańcuchów górskich na Ziemi ma budowę fałdową. Fałdowanie osadów morskich tworzących łańcuchy górskie odbywa się w strefach zbieżności płyt litosfery. Osady najpierw gromadzą się na dnie oceanów, a następnie zostają sfałdowane i wypiętrzone.

Powstawanie Himalajów
Najwyższe góry świata - Himalaje - powstały w wyniku kolizji dwóch płyt kontynentalnych: indyjskiej i eurazjatyckiej. W początkowej fazie kolizji osady zgromadzone na płycie oceanicznej znajdującej się między dwiema płytami kontynentalnymi zostały sfałdowane i wypiętrzone. Żadna z płyt kontynentalnych nie uległa jednak subdukcji.

Powstawanie Andów
Andy - najwyższe góry Ameryki Południowej -powstały w wyniku subdukcji płyty oceanicznej (Nazca) pod płytę kontynentalną (południowoamerykańską).W tym procesie osady morskie gromadzone na powierzchni płyty oceanicznej są zdzierane na krawędzi płyty kontynentalnej, a następnie - fałdowane. Podsuwaniu się płyty oceanicznej pod kontynentalną towarzyszą trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów.

Podczas ruchu płyt kontynentalnych na ich krawędziach powstają silne naprężenia powodujące trzęsienia ziemi, lecz nie występują zjawiska wulkaniczne. Górami fałdowymi powstałymi wskutek tego typu kolizji są Alpy i Himalaje z najwyższym szczytem na Ziemi Mount Everestem"

Źródło : Nowa Era, Oblicza Geografii

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/