wtorek, 7 maja 2019

Wiedza przekazywana na naszych kursach maturalnych w Krakowie w Eduprofit - Geografia - Pochodzenie wód podziemnych

Podstawa programowa z geografii obejmuje różnorodne zagadnienia, które będziesz musiał znać przystępując do efektywnego napisania matury. Oto jedno z nich :

"Ze względu na pochodzenie wody podziemne

dzieli się na:

infiltracyjne - tworzą się na skutek przesiąkania do ziemi wód opadowych, roztopowych, a także powierzchniowych (rzek i jezior);

juwenilne - powstają na obszarach aktywnych wulkanicznie na skutek kondensacji pary wodnej zawartej w magmie; mają bardzo wysoką temperaturę i są silnie zmineralizowane; na powierzchnię ziemi wydostają się tylko czasami - mają wtedy postać gejzerów i gorących źródeł;

kondensacyjne - powstają w wyniku kondensacji pary wodnej na powierzchni ziemi lub w glebie; zwykle nie odgrywają znaczącej roli - jedynie na obszarach suchych, o dużych dobowych wahaniach temperatury powietrza, mogą stanowić do 50% ogólnej ilości wód podziemnych;

reliktowe - pochodzą z dawnych epok geologicznych; są pozostałością po istniejących niegdyś morzach lub jeziorach; występują na znacznych głębokościach, dlatego nie biorą udziału w cyklu hydrologicznym."

Źródło : Nowa Era, Oblicza Geografii

Takie i inne zagadnienia opanujesz na naszych kursach maturalnych w EduProfit w Krakowie:

Więcej na:

https://kursy-maturalne.eduprofit.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz